Download helper for Umi Monogatari

Sea_Story_-_01[1013DEC9].mkv
Sea_Story_-_02[89350EA9].mkv
Sea_Story_-_03[66016509].mkv
[Hitsuyou] Umi Monogatari ~Marin no Kore Naani~ 01 [E82004A0].mkv
[Wasurenai] Umi Monogatari ~Anata ga Ite Kureta Koto~ 04 [x264 1280x720] [45B82F70].mkv
[Wasurenai] Umi Monogatari ~Anata ga Ite Kureta Koto~ 05 [x264 1280x720] [D23518E0].mkv
[Wasurenai] Umi Monogatari ~Anata ga Ite Kureta Koto~ 08 [x264 1280x720] [83B94968].mkv
[Wasurenai] Umi Monogatari ~Anata ga Ite Kureta Koto~ 10 [x264 1280x720] [F34EEEF4].mkv
[Wasurenai] Umi Monogatari ~Anata ga Ite Kureta Koto~ 12 [x264 1280x720] [D22DF30D].mkv
[Wasurenai]_Umi_Monogatari_~Anata_ga_Ite_Kureta_Koto~_06_[x264_1280x720]_[735F4E14].mkv
[Wasurenai]_Umi_Monogatari_~Anata_ga_Ite_Kureta_Koto~_07_[x264_1280x720]_[57924C10].mkv
[Wasurenai]_Umi_Monogatari_~Anata_ga_Ite_Kureta_Koto~_09_[x264_1280x720]_[EFC2263B].mkv
[Wasurenai]_Umi_Monogatari_~Anata_ga_Ite_Kureta_Koto~_11_[x264_1280x720]_[6C2D9742].mkv
Total size: 2.8GB